Lidmaatschap en lesopgave formulierenAanmelden

Dit kan door het aanmeldformulier onderaan deze pagina te downloaden, in te vullen en ondertekend terug te sturen naar de ledenadministratie.

Nieuwe leden verzoeken we vriendelijk ook een pasfoto mee te sturen, vergeet niet op de achterzijde van de pasfoto uw naam te zetten! Bent u voorheen lid geweest van ABTC de Wildbaan? Dan hoeft u geen foto mee te sturen, omdat we deze al in ons bestand hebben.

Ledenadministratie:

Jolanda Jansen
De Magistraat 10
7271 ZN Borculo
Tel. 06 49 98 13 65
E-mail: [email protected]

Contributiebetaling

Het contributiejaar is gelijk aan het verenigingsjaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Het grootste deel van eenieders contributie wordt afgedragen aan ons park, voor het bespelen van de banen en het gebruikmaken van alle faciliteiten. Een deel van de contributie is bestemd voor evenementen en clubactiviteiten alsmede de verplichte afdrachten aan de KNLTB.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap van ABTC de Wildbaan dient vóór 31 december te geschieden, dus voordat een nieuw verenigingsjaar aanvangt. De opzegging dient schriftelijk verstuurd te worden (per e-mail of brief) en gericht te worden aan de Ledenadministratie.
De opzegging is pas rechtsgeldig wanneer deze formeel bevestigd is. Binnen twee weken na opzegging stuurt de Ledenadministratie daartoe een schriftelijke bevestiging van de opzegging.


Tennistraining door professionele trainers bij ABTC de Wildbaan!


ABTC de Wildbaan is het hele jaar geopend.
Tennistraining is al mogelijk vanaf 4 jaar! Zo wordt er lesgegeven van maandag t/m vrijdag. De kinderen lessen doordeweeks na schooltijden. Een lesuur bestaat uit 10 minuten inspelen en 50 minuten les.
Tijdens de trainingen wordt gebruik gemaakt van de speciale ballen volgens TENNISKIDS.
De RODE/ORANJE en GROENE(stip) ballen zorgen ervoor dat de kinderen eerder in staat zijn hun techniek te ontwikkelen en deel te nemen aan wedstrijden.

Trainingsopzet voor de JEUGD

BLAUW: leeftijd 4-5 jaar
Op speelse wijze kennismaken bewegen met de tennissport.
Getraind wordt in groepen van 8-10 spelers.
Lesduur 30 minuten.

ROOD / ORANJE: leeftijd 6 -11 jaar

  • Op speelse wijze kennismaken met de tennissport

  • Getraind wordt in groepen van maximaal 8-10 spelers

  • Voorbereiden op deelname aan de Tenniskids World Tour

GROEN : leeftijd 10-12 jaar

  • Opleiden naar competitie niveau groen/geel

  • Trainen basistechnieken en spelsituaties

  • Getraind wordt in groepen van ca. 8 spelers

GEEL: leeftijd 13-17 jaar

  • Verder uitbreiden technieken

  • Tactische training

  • Mentale en technisch- conditionele training

  • Getraind wordt in groepen van ca. 8 spelers

Download onderstaande formulier om je aan te melden voor de lessen.

Trainingsopzet voor de SENIOREN
Van beginner tot gevorderde speler wordt door de trainer een juiste strategie uitgezet om tot een maximaal resultaat te komen.

Trainingsmogelijkheden:

Seniortraining:
privé les
2 personen
4 personen (standaard voor beginners en recreanten)
8 personen voor wedstrijd/competitiespelers
12 personen voor wedstrijd/competitiespelers

In vakanties is er geen tennisles, uitzonderingen daar gelaten.

Download onderstaande formulier om je aan te melden voor de lessen.


JR lid- en lesopgave 2021.doc SR lid- en lesopgave 2021.doc

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0545-272921 (Na 20:00)

Address

Hoflaan 7
7271 BR Borculo